Daudzu gadu pieredze

Mūsu stāsta centrā ir Scan-Plast – ģimenes uzņēmums, kas savus pirmos soļus Dānijā spēris 1992. gadā. Tikai dažus gadus vēlāk, 1994. gadā, mēs izpletām spārnus un padarījām Latviju par savām otrajām mājām, izveidojot noturīgas saites Baltijas reģionā.

Šodien Scan-Plast ir uzticams vārds, kas pazīstams ar augstākās kvalitātes kompozītmateriālu izstrādājumu izgatavošanu, kuri nonāk pie klientiem visā Rietumeiropā, tostarp pie mūsu draugiem Latvijā un citās Baltijas valstīs.

Mūsu aizraušanās sniedzas tālu un plaši, aptverot dažādas nozares, piemēram, lauksaimniecību, komunālos pakalpojumus, būvniecību, enerģētiku un pat piešķirot skaistumu sabiedriskajām telpām, mājām un dārziem.

Vadošais kompozītmateriālu izstrādājumu piegādātājs

Gadu gaitā mūsu uzņēmums ir kļuvis par vadošo ar stiklšķiedru pastiprinātu kompozītmateriālu izstrādājumu piegādātāju. Šodien mēs esam pārstāvēti vairākās valstīs, un katrā no tām strādā pieredzējušu profesionāļu komanda, kuras mērķis ir nodrošināt klientiem augstākās kvalitātes produktus un pakalpojumus.

Scan-Plast ir uzņēmums, kas ir izveidojis savu reputāciju kā vadošais uzņēmums kompozītmateriālu nozarē, pateicoties ilgtspējībai, inovatīvām ražošanas metodēm un apņēmībai. Ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi mūsu uzņēmums ir labi sagatavots, lai turpinātu apmierināt mūsu klientu vajadzības dažādās nozarēs.

Inovatīva ražošana

Mēs esam pazīstami ar inovatīvām ražošanas metodēm.

Gadu gaitā esam izstrādājuši jaunus paņēmienus, kas mums ir palīdzējuši kļūt par vadošo stiklšķiedras un kompozītmateriālu izstrādājumu piegādātāju. Tas ietver modernu tehnoloģiju izmantošanu, mūsdienīgus ražošanas procesus un stingru kvalitātes kontroli.

Apskatiet mūsu jaunākos projektus

Izturība

Mēs nekad neaizmirstam par ilgmūžības nozīmi.

Mēs saprotam, ka mūsu klienti paļaujas uz mūsu izstrādājumu ilgmūžību, un tāpēc mēs esam pievērsuši uzmanību izturībai ražošanas procesā. Tas ietver plašus testēšanas un kvalitātes kontroles pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu izstrādājumi spēj izturēt pat vissarežģītākos apstākļus.

Uzziniet vairāk par priekšrocībām, ko sniedz kompozītmateriāli

Saudzīga attieksme pret vidi

Scan-Plast ir svarīgi domāt ilgstpējīgi un mēs saprotam, cik svarīgi ir samazināt ietekmi uz vidi, tāpēc daudzos ražošanas procesos izmantojam pārstrādātus materiālus, samazinām atkritumus, rūpīgi izvēloties materiālus un dodam priekšroku atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Mūsu klientu ir mūsu prioritāte

Mēs vienmēr prioritizējam mūsu klientu vajadzības.

Mēs saprotam, ka katrs projekts ir unikāls, tāpēc piedāvājam konsultācijas un atbalstu, lai nodrošinātu, ka Jūsu projekts atbilst visām Jūsu prasībām.

Pateicoties mūsu ilggadējai profesionālajai pieredzei, mēs varam jums ieteikt optimālāko risinājumu, kas atbilst Jūsu vēlmēm. Neatkarīgi no tā, vai meklējat inovatīvus risinājumus, standarta produktus vai ilgtspējīgas iespējas, mūsu pieredzējušo profesionāļu komanda ir gatava jums palīdzēt.

Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs varam jums palīdzēt nākamajā projektā.

Scan-Plast Latvija

E-pasts: [email protected]
Tālr: +371 6349 7900

Scan-Plast Dānija

E-pasts: [email protected]
Tālr: +45 9740 2499

Mūsu vērtības

Mēs uzskatām, ka ilgtermiņa panākumus veicina mūsu darbinieku aizraušanās ar inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu radīšanu. Lai sasniegtu vislabāko pozīciju tirgū, ir jācenšas sasniegt rezultātus, kas rada lepnumu.

To iemieso mūsu uzņēmuma pamatvērtības un vīzija. Tās ietver mūsu uzņēmuma politikas būtiskākos elementus un nosaka sagaidāmo rīcību visiem Scan-Plast grupas darbiniekiem un partneriem. Mēs pieprasām, lai visi darbinieki ievērotu piemērojamos tiesību aktus, ievērotu uzņēmuma politiku, vadlīnijas un pamatprincipus.

Vide

Scan-Plast nopietni izturas pret ražošanu un apkārtējo vidi. Ilgtspēja ir dziļi iesakņojusies mūsu korporatīvajā kultūrā un kalpo kā atbildīgas ražošanas pamatprincips. Mūsu uzmanības centrā joprojām ir mūsu resursu efektīva izmantošana maksimāli samazinot ietekmi uz vidi. Arī mūsu nacionālajiem un starptautiskajiem piegādātājiem ir jāievēro augsti ekoloģijas standarti.

Sociālā atbildība

Uzņēmumā Scan-Plast mēs esam apņēmušies veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas. Mēs uzskatām, ka ikviens sabiedrības loceklis var dot ieguldījumu darba vidē, kurā cilvēki var realizēt savu potenciālu neatkarīgi no dzimuma, vecuma, reliģijas vai kultūras atšķirībām. Mēs aktīvi strādājam, lai radītu iekļaujošu darba vidi, un sagaidām, ka visi darbinieki pieņems šos pamatprincipus.

Pretkorupcijas politika

Scan-Plast kategoriski iestājas pret jebkāda veida korupciju. Mēs sagaidām, lai visi darbinieki stingri ievērotu pretkorupcijas tiesību aktus. Mēs uzsveram ētikas kā galvenā elementa nozīmi viņu darbībā un godprātīgu uzņēmējdarbības veikšanu Scan-Plast vārdā.

Kvalitātes politika

Mēs cieši sadarbojamies ar saviem klientiem, lai izpildītu viņu īpašās pielāgošanas un funkcionalitātes prasības. Nepārtraukta jaunu tehnoloģiju un ražošanas metožu ieviešana ļauj mums efektīvi ieviest inovācijas. Kvalitāte un funkcionalitāte ir neatņemami aspekti, lai saglabātu mūsu tirgus pozīcijas un nodrošinātu biznesa panākumus.

Veselība un drošība

Mēs veicam proaktīvus pasākumus, lai uzlabotu darba vidi un veicinātu darbinieku labklājību. Mēs pastāvīgi apgūstam jaunas zināšanas un ievērojam attiecīgos darba drošības un veselības aizsardzības likumus un standartus.

Datu aizsardzība

Scan-Plast ievēro GDPR tiesību aktus par personas datu apstrādi, nodrošinot likumīgu un atbilstošu datu uzglabāšanu. Mēs apstrādājam personas datus atbildīgi, ievērojot labu datu apstrādes praksi, un izmantojam tos tikai likumīgām vajadzībām.

Vadības politika

Scan-Plast vadība ir ļoti atbildīga par uzņēmuma vērtību, mērķu un filozofijas ievērošanu. Mēs esam pārliecināti, ka kolektīvās domāšanas spēks ir lielāks par individuālo ieguldījumu. Mēs apzināmies, ka ilgtspējīgi panākumi ir atkarīgi no apņēmības, aizrautības, komandas darba un efektīvas saziņas. Mēs uzticam saviem darbiniekiem pielietot to zināšanas un pieredzi, lai risinātu sarežģītus uzdevumus, atstājot plašas iespējas personīgajai izaugsmei.

Riska politika

Mēs atzīstam, ka vienmēr pastāv iekšējie un ārējie faktori, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Tāpēc ir ieviesti stabili riska pārvaldības un iekšējās kontroles procesi. Mēs pastāvīgi veicam riska novērtēšanu stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā līmenī, identificējot riska faktorus un veicot izmaksu un ieguvumu analīzi drošības pasākumu īstenošanai.

Godīga konkurence

Mēs sagaidām, ka visi darbinieki atturēsies no karteļa nolīgumiem un citām nelikumīgām darbībām un ievēros godīgas konkurences principus. Mēs uzskatām godīgu konkurenci par pamatvērtību, un jebkurš šīs politikas pārkāpums netiktu tolerēts.